ts
mnts
ts
reduta jazz club
vchod reduta

Vítejte v jednom z nejzajímavějších center pražského kulturního života !

Jako malé experimentální jeviště otevřel klub Reduta své brány poprvé koncem roku 1957, přičemž bývalou noční vinárnu díky nápadu ctižádostivých umělců a podnikavému duchu pana vedoucího brzy změnil v jednu z nejpozoruhodnějších scén, jaké tehdejší Státní divadelní studio provozovalo. A proč název Reduta? Reduty byly ve starém Řecku místa, kde se provozovala zábava, hudba.

groupCelkové politické uvolnění podnítilo v roce 1958 snahy mnohých umělců co nejsvobodněji se vyjádřit k době, v níž žili. A právě Reduta se stala prvním z nové vlny rodících se „malých jevišť“, jež hluboce a významně ovlivnila divadelní a hudební vývoj nejen své doby, ale i příštích desetiletí.

groupDivadelní představení v Redutě byly svéráznou formou moderního literárního kabaretu, nazývaly se „text-appealy“ a jejich snahou bylo co možná nejpříměji na diváky zapůsobit (apelovat) textem, a to vypravovaným, hraným nebo zpívaným. Tyto večery si brzy získaly velkou oblibu a jejich tvůrci – výborně improvizující herec Ivan Vyskočil a mimořádně talentovaný textař a zpívající kontrabasista Jiří Suchý – jich pro Redutu spolu se svými hosty připravili více než čtyřicet. Hudebně divadelní představení se nejednou změnila v jam session, kde se brzy začali scházet vůdčí tuzemští jazzmeni. Po několika letech Reduta začíná ve svých prostorách souběžně provozovat dvě scény – jazzový klub na jedné, a kabaretně-divadelní pódium na straně druhé.

Popularitu Reduty v šedesátých letech minulého století podporuje příchod nových autorů a protagonistů, rozvíjejících tradici text-apelového kabaretu. Jejich úspěšná činnost se však po okupaci sovětskými vojsky roku 1968 stále více komplikuje díky nevůli oficiálních strážců kultury.

Wynton MarsalisV 70. letech se Reduta stává scénou tehdy monopolní umělecké agentury Pragokoncert. Díky důsledně uplatňované normalizační kulturní politice začíná divadelní Reduta ztrácet svoji tvář a stále více se vzdaluje své původní text-appealové tradici.

S nástupem osmdesátých let jsou to pak zejména jazzová vystoupení, která jsou projevem svobodné a nekonformní vůle jako předtím text-appealové kabarety. Díky jejich věhlasu se Reduta stává vyhledávaným střediskem umělecké inteligence a po dlouhou dobu hraje integrující roli v nepříliš bohatém spektru pražského kulturního života.

Bill ClintonParadoxně také především díky produkci agentury Pragokoncert, která do socialistického Československa přiváží mezinárodně proslulé osobnosti, jakými jsou či byly Wynton Marsalis, Chris Barber, Aki Takase, Albert Mangelsdorff, Cecil Taylor, Karin Krog, Ronnie Scott, Enric Ravy, Tomasz Stanko a jiní, zde dochází během oblíbených nočních jamm-sessions ke kontaktu avantgardní umělecké scény s intelektuálními kruhy z řad disentu, z nichž se později rodí nová politická garnitura.

Havel & AlbrightováReduta se tak koncem osmdesátých let stává, a to nejen díky svému umístění na Národní třídě, jedním z center „sametové revoluce“, jedním z míst ovlivňujícím novou uměleckou i politickou kulturu. Místem, kde se v dalších letech setkávají osobnosti politické a kulturní scény, místem mnoha dalších velikánů, stejně jako amerického prezidenta Billa Clintona, který se zde v roce 1994 jako amatérský hráč na tenorsaxofon aktivně zapojil do tradičního jam session.


Současná dramaturgie tak postavila Redutu a Pragokoncert do nového, kvalitativně jiného světla – umělecká koncepce se vědomě hlásí k tradici a zároveň se ve svých nových projektech chce stát tím, čím odedávna byla – místem chytrého humoru, nadčasové hudby a zejména intelektuální zábavy.

© Z.Perla


ts
endpage
2017 © REDUTA JAZZ CLUB | optimalizováno pro: 1024x768 | IE, FireFox, Google Chrome | Designed by: HADAPrint